การเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจิด

ปลาน้ำจืดมีมากมายหลายชนิด และระดับการเลี้ยงก็มีความยากง่าย ไม่เหมือนกัน หรือมีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน  แต่มีอีกหลายๆปัจจัยที่ ที่ปลาสวยงามน้ำจืดทุกชนิดที่ต้องการเหมือนๆกันก็คือ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของปลาสวยงามน้ำจืด

 1. สถานที่อยู่อาศัยของปลาสวยงาม ที่มีลักษณะใกล้เคียง กับสภาพแวดล้อม ที่ปลาสวยงามนั้นๆเคยอยู่อาศัยมาก่อน หรือเรียกง่ายๆว่า มีแหล่งอาศัยที่จำลองคล้ายๆกับแหล่งที่อยู๋ของปลาสวยงาม 

 2. มีสถานที่กว้างขวาง  เพียวพอต่อจำนวนประชากรของปลา หมายถึง ปลาสวยงามบางชนิด อาจจะเลี้ยงเพียง 1 ชนิด หรือปลาสวยงามบางชนิด อาจจะเลี้ยงเป็นฝูง เพราะฉนั้นแล้ว การจัดสถานที่ต้องมีความกว้าง หรือ สามารถ รองรับปลาได้เพียงพอ

 3. มีน้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน หมายถึง  น้ำที่จะนำมาใช้ในกระบวนการเลี้ยงปลาสวยงาม ต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน ซึ่งน้ำที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว น้ำที่ว่านี้ จะผ่านกระบวนการีฆ่าเชื้อโรคมาจากต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่จะมีตกค้างอยู่เป็้นส่วนใหญ่ก็คือ ปริมาณ คลอรีน ในน้ำประปาเทา่นั้นเอง ซึ่งปริมาณคลอรีนที่ เกินมาตรฐาน ก็ส่งผลเสียคฃต่อก่รดำรงชีวิตของปลาได้เช่นกัน

  การเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจิด ยังมีบทความอีกมากมายให้ติดตามยัไงก็ติดตามบทความได้ในตอนต่อไปน่ะครับ^^

    SIAMFISH

//
//

Advertisements